Tjek Ejendomsservice arealpleje
Den tid, hvor man bare
klippede græsset, er forbi.
TJEK
Arealpleje er image– og personalepleje.
TJEK
Arealpleje er image– og personalepleje.
TJEK
Arealpleje er image– og personalepleje.
Hæk HR
Arealpleje er image– og personalepleje.

Arealpleje.

De udendørs arealer fungerer som ansigt udadtil. En pæn og ren matrikel sender et signal til beboere, gæster og medarbejdere om, at ”her i huset er der orden i sagerne.” Indendørs kan TJEK Ejendomsservice også gøre en forskel. Ved at integrere planter i indretningen kan vi skabe et sundere arbejdsmiljø. Planter er ideelle som dekorative støjdæmpere og rumdelere, der samtidig renser luften og giver stemning og liv. Og vi skal nok passe dem for jer.

 

Eksempler på opgaver vi løser:


 • Snerydning og saltning (døgnservice)
 • Klipning af græs
 • Pasning af bede
 • Beskæring af træer, buske, hække
 • Nyplantning af blomster m.m.
 • Udskiftning af flis og grus
 • Vanding og gødskning
 • Ukrudtsbekæmpelse
 • Renholdelse af gårdanlæg og grønne arealer
 • Renholdelse af fortove og p-pladser
 • Reparation af fortove og p-pladser
 • Indendørsbeplantning (sundere arbejdsmiljø)
TJEK
HR fliser
TJEK HR
TJEK HR