Ekstern ejendomsservice gør det simpelt for bestyrelsen - også økonomisk

Grønne haver, nye altaner og tagsten, der skal skiftes. Antallet af gøremål og projekter er mange i en velfungerende boligforening, og antallet af opgaver overstiger hurtigt både hænder, arbejdstimer og økonomi.

I Danmark er antallet af boligforeninger mange. Alene på andelsfronten er boligtallet for længst nået over 200.000, og ønskerne til vedligehold og forbedringer er formentlig endnu flere. Det stiller krav til bestyrelsen, når de flittigt og ofte frivilligt stimler sammen. For bliver gården passet, som den skal? Hvordan griber man et vedtaget altanprojekt an? Og hvornår er det egentlig, at vinduespartierne skal udskiftes? Beslutningerne er mange, og overblikket kan være svært at bevare. Men der er hjælp at hente til stor værdi for foreningen, hvis man placerer ansvaret eksternt, lyder meldingen fra Morten Vermehren, regionschef i TJEK Ejendomsservice:

”Når man som boligforening vælger at overlade den daglige drift og længerevarende vedligeholdelse til en professionel leverandør og projektleder, giver det god værdi,” siger han og uddyber:

”Foreningen får én indgang til det hele – alt lige fra faglærte håndværkere og fasttilknyttet vicevært til projektledere, der kan hjælpe med at udarbejde vedligeholdelsesplaner og udføre projekterne fra start til slut. Det er kort sagt et trygt og overskueligt samarbejde, der er både sundt og fornuftigt. Også på bundlinjen”.

Service og samarbejde i højsædet

En hver bestyrelse i en boligforening ønsker en smidig drift uden kedelige overraskelser – såvel økonomisk som praktisk. Mange udarbejder derfor en vedligeholdelsesplan, der kan indebære alt lige fra daglige opgaver i driften som fx rengøring og pleje af grønne arealer til store projekter som tagarbejde og nødvendig facaderenovering. Opgaverne kan dog hurtigt overstige antallet af hænder i foreningen, og det kan være værdifuldt at overlade ansvar og styring til professionelle, lyder meldingen fra Selene Vega Davidsen, projektleder i servicevirksomheden Green Circle:

”Hvis man som forening ønsker et godt flow og et stabilt budget i vedligeholdelsesprocessen, kan det være til både gavn og glæde, at bestyrelsen overlader projektstyringen til eksterne hænder. Gennem flere år har vi fra nærmeste hold erfaret, at udarbejdelse og projektstyring af vedligeholdelsesplaner kombineret med overblikket fra den daglige drift betaler sig. For alle parter – også økonomisk,” udtaler hun og tilføjer:

”Konkret er vi kundens øjne på ejendommen. Vi er med fra start til slut og dermed bestyrelsens garant og projektets tovholder i alle dele af renoveringsprocessen. Og ved at samle tværgående faglighed og servicehåndværk med den nyest tilgængelige teknologi til at styre bygge- og renoveringsprojekter, sikrer vi fuld gennemsigtighed i alle procesled alt imens, at vi sikrer foreningens økonomi mest og bedst muligt. Også på den lange bane og i et videre samarbejde”.

Overblik sikrer langvarigt samarbejde

Vicevært, ejendomsinspektør og tilsynsførende. Vinduespolerer, gartner og rengøringspersonale. Kært barn har mange navne, og det samme gælder boligforeningens muligheder for ekstern hjælp. Løsningen fås nemlig i et alsidigt udvalg og i mange variationer.

Hos en større ejerforening i Søborg har bestyrelsen gennem 10 år benyttet ekstern hjælp på alle opgaver inden for den daglige drift. Her har TJEK Ejendomsservice flittigt og dagligt været at finde på såvel foreningens grønne arealer og parkeringsområder som i trappeopgange og sågar bag rattet på snerydder og salter, når frost og sne uventet melder sin ankomst.

”Vi har et godt samarbejde med bestyrelsen, der har betroet os ansvaret for samtlige opgaver på den daglige drift,” forklarer ansvarshavende serviceleder i TJEK Ejendomsservice, Sannie Lobedanz, og uddyber:

”Konkret sikrer samarbejdet, at bestyrelsen får én indgang til alle tjenester og opgaver, der skal løftes – og som leverandør får vi samtidig det overblik, der er nødvendigt for, at vi kan sikre mest mulig kvalitet og ordentlige forhold på kundens mange forskellige områder og arealer. Faktisk varetager vi alt lige fra renhold af opgange, parkeringsarealer og fællesområder til græsslåning, snerydning, storskrald og periodisk vinduespolering. Og vi er glade for samarbejdet, som uændret og til stor glæde fortsætter – nu på tiende år”.

Morten Vermehren

Vil du høre mere?

Du er velkommen til at kontakte Morten Vermehren, COO i Green Circle via mail eller på 39 55 56 33

Send mail